A kátyúkár és a kártérítés esélye

Az esős, havas utak a legnagyobb vezetői gondosság mellett is fokozott balesetveszélyt hordoznak magukban, ahogyan a zord időjárás folytán utóbb kialakult kátyúk is.

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében az útkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas legyen, és a kötelezettségnek megszegésével okozott károkat a polgári jog szabályai szerint meg kell térítenie.

A fenti törvény értelmében a síkosságmentesítés a közút kezelőjének téli üzemeltetési feladata, mely magában foglalja a gépjármű-közlekedésre szolgáló felületének síkosság elleni védelmét és a hó eltakarítását is.

A részletszabályokat két külön kormányrendelet tartalmazza:

A helyi közutakra vonatkozó rendelet öt, az országos közutakról rendelkező jogszabály hét osztályba sorolja közutakat. A rendeletek kategóriánként meghatározzák azt is, legkésőbb mikor szükséges megkezdeni az utak szórását, illetve milyen gyakori ellenőrzési kötelezettség terheli a kezelőt az adott kategóriába tartozó utak állapotával kapcsolatban. A szabályozás fontossági sorrendet is megállapít a hóeltakarítás vonatkozásában, leszögezve, hogy azt a fő- és tömegközlekedési útvonalakon kell megkezdeni.

hirdetés

Amennyiben a precízen körülhatárolt kötelezettségeket a közút kezelője megtartotta, úgy az igényérvényesítés alapvető akadályokba ütközhet, ráadásul a károsultat terheli a bizonyítás az okozati összefüggésnek, a baleset körülményeinek, valamint a kár összegszerűségének vonatkozásában.

A hideg, csapadékos telek jellemzően nagyobb kátyúkat hagynak maguk után, melyekből eredő károkért szintén a közút kezelőjét terheli a felelősség – természetesen a bizonyítékokkal kellően alátámasztott tényállás a károsult oldaláról ilyenkor is elengedhetetlen feltétele az eredményes igényérvényesítésnek.

Amennyiben a károsult a közút kezelőjétől kívánja követelni kárainak megtérítését, úgy erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be ezzel összefüggő igényét.

Szükséges továbbá csatolni a káreseményhez kapcsolódó dokumentumokat, melyek különösen:
– a baleset helyszínén készített fényképfelvételek;
– a rendőrségi igazolás;
– amennyiben az eseménynek voltak tanúi, az ő vallomásaik.

A bejelentőlap benyújtását követően a közútkezelő ügyintézője részleteiben megvizsgálja az eseményt és annak körülményeit a jogalap tisztázása végett.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a közútkezelővel szemben támasztott igények eredményes érvényesítésére alapvetően nincs biztos recept. A felelősség tisztázása és a körülmények bizonyítása rendkívül nehéz kérdés, az elsődlegesen vizsgálandó szempontot pedig ilyen esetekben is az képezi, betartotta-e a KRESZ előírásait a sofőr, különösen az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedett-e.

dr. Heinrich Renáta


Megosztom:

Kövesd, hogy képben legyél!
Jogi problémája van? Segít a D.A.S.
KÉRJEN VISSZAHÍVÁST


Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.
hirdetés

Jó, ha tudod
300.000 forint pénzbüntetés és 2 évi közúti járművezetéstől eltiltás lett a jutalom
Tintásan tolta a halálos iramot a Szigeti úton, baleset lett a vége. A Pécsi Járásbíróság március 25-én – tárgyaláson kívül
Tovább...
Áthajtott rajta a busz, miután elütötte egy autó a szabálytalan gyalogost
A gyalogos a helyszínen elhunyt, az autó vezetője letöltendő börtönbüntetést kaphat. A Kecskeméti Járási Ügyészség segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette
Tovább...
Kötelező-e a megjelenés, milyen esetekben tagadhatják meg a tanúvallomás tételt?
Utóbbi időben Ügyfeleink részéről több megkeresés is érkezett büntető/szabálysértési eljárásban foganatosított tanúkihallgatás menetével kapcsolatban. Kötelező-e a megjelenés, milyen esetekben tagadhatják
Tovább...
Ha a járművet nem használod, akkor semmi következménye nem lehet annak, ha a biztosítást sem fizeted utána?
Sokan gondolják, hogy amennyiben a járművet nem használják, akkor semmi következménye nem lehet annak, ha biztosítást sem fizetnek utána. Ez
Tovább...
Egyezséggel történő kárrendezés. A biztosító elsőre elzárkózott a kifizetéstől
Ügyfelünk októberben egy parkolóban koccant egy másik autóssal, aki a felelősségét a baleseti bejelentőn, és a sürgősségi vonalunkon is elismerte.
Tovább...
A cascot nem fizetem tovább, aztán annyi. Könnyen megszívhatod!
A casco szerződés megszüntetése több ok miatt is történhet: Egy másik biztosító kedvezőbb díjszabása; a tény, hogy járművünk értéke az
Tovább...